บริษัท ทีเอฟซี อีเล็คทริคส์ จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 จำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง ภายใต้แบรนด์ ทีเอฟซี

เป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือ ชุมแสง กรุ๊ป ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่

จากบริษัทในวงการไฟฟ้ามายาวนาน

 

บริษัท ทีเอฟซี อีเล็คทริคส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงอนาคตของตลาดกลุ่ม

สินค้าผลิตภัณฑ์ส่งสว่างทุกชนิด มุ่งไปสู่นวัตนกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน

ซึ่งเป็นผลดีกับตัวผู้บริโภคและส่วนรวม โดยทางบริษัทมุ่งเน้นทำการตลาด

เกี่ยวกับหลอดประหยัดไฟทุกชนิดและหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ T5 ในอนาคต

เราจะก้าวไปเป็นผู้นำเกี่ยวกับหลอด LED ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป  เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคที่จะหันมาใส่ใจกับการประหยัดทั้งพลังงาน และ

รายจ่าย  โดยทางบริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับ

มืออาชีพ  ในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจ

ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้น ได้รับผ่านการคัดสรรค์ และตรวจเช็คอย่างพิถีพิถัน

ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อ

สร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้อุปการคุณแก่ทางบ

ริษัทฯมาตลอด  บริษัทฯจึงได้พัฒนาระบบงานต่างๆรวมทั้ง

ลงทุนในเทคโนโลยีระบบการตรวจสอบคุณภาพมาตรบาน

สินค้าและระบบสารสนเทศเพื่อให้ทันต่อการเติบโตและ

รองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต

ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับการต้อนรับและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างดีจาก บริษัท,ร้านค้าชั้นนำในกลุ่มอุปกรณ์

ไฟฟ้าและหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐฯ และเอกชนทั่วประเทศ  ซึ่งดูได้จากรายชื่อร้านค้ากว่า 600 ร้านค้าทั่วประเทศ และยอดขาย

ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการรับประกันความมั่นใจใน สินค้าและบริการของเราได้เป็นอย่างดี