2U 7W E27 WW

ชื่อสินค้า : 2U 7W E27 WW
รหัสสินค้า : B1EC2U7W830
วัตต์ : 7 วัตต์
โวล์ท : 220-240
สี : แสงเหลือง
อายุการใช้งาน : 8,000ชั่วโมง
ข้อมูลเพิ่มเติม : ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ทั่วไปถึง 80% สว่างทันทีแสงไม่กระพริบเพราะมีบัลลาสต์อีเล็คทริคส์ในตัวทนกว่าหลอดไส้ 8 เท่า ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน หรือใช้กับโคม
ราคา : 75.00 บาท
แบ่งปัน
ขื่อสินค้า วัตต์
(W)
จำนวนหลอด
(tube)
Diameter of glass tube โวล์ท
(V)
โทนแสง
อุณหภูมิสี
(K)
ความสว่าง
(Lm)
ขั้ว Dimension
A B C D E
2U 7W E27 WW 7 1 T3 220-240 แสงเหลือง 3000 290 E27 38 115 - - -