3U 15W E27 CW

ชื่อสินค้า : 3U 15W E27 CW
รหัสสินค้า : B2EC3U15W840
วัตต์ : 15 วัตต์
โวล์ท : 220-240
สี : ขาวนวล
อายุการใช้งาน : 8,000ชั่วโมง
ข้อมูลเพิ่มเติม : ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ทั่วไปถึง 80% สว่างทันทีแสงไม่กระพริบเพราะมีบัลลาสต์อีเล็คทริคส์ในตัวทนกว่าหลอดไส้ 8 เท่า ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน หรือใช้กับโคม
ราคา : 96.00 บาท
แบ่งปัน
ขื่อสินค้า วัตต์
(W)
จำนวนหลอด
(tube)
Diameter of glass tube โวล์ท
(V)
โทนแสง
อุณหภูมิสี
(K)
ความสว่าง
(Lm)
ขั้ว Dimension
A B C D E
3U 15W E27 CW 15 1 T3 220-240 ขาวนวล 4500 800 E27 42 129 - - -