T5 tube 14W CDL

ชื่อสินค้า : T5 tube 14W CDL
รหัสสินค้า : A3T514W865
วัตต์ : 14 วัตต์
โวล์ท : 220-240
สี : แสงขาว
อายุการใช้งาน : 20,000ชั่วโมง
ข้อมูลเพิ่มเติม : หลอดเล็กกว่า 40% เมื่อเทียบกับหลอด T8 ด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ประหยัดพลังงานกว่า 25% ใช้งานร่วมกับบัลลาสต์อีเล็คทรอนิคส์เท่านั้น
ราคา : 78.00 บาท
แบ่งปัน
ขื่อสินค้า วัตต์
(W)
จำนวนหลอด
(tube)
Diameter of glass tube โวล์ท
(V)
โทนแสง
อุณหภูมิสี
(K)
ความสว่าง
(Lm)
ขั้ว Dimension
A B C D E
T5 tube 14W CDL 14 1 T5 220-240 แสงขาว 6500 1224 G5 16 549 - - -