T5 tube 28W CW

ชื่อสินค้า : T5 tube 28W CW
รหัสสินค้า : A3T528W840
วัตต์ : 28 วัตต์
โวล์ท : 220-240
สี : ขาวนวล
อายุการใช้งาน : 20,000ชั่วโมง
ข้อมูลเพิ่มเติม : หลอดเล็กกว่า 40% เมื่อเทียบกับหลอด T8 ด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ประหยัดพลังงานกว่า 25% ใช้งานร่วมกับบัลลาสต์อีเล็คทรอนิคส์เท่านั้น
ราคา : 90.00 บาท
แบ่งปัน
ขื่อสินค้า วัตต์
(W)
จำนวนหลอด
(tube)
Diameter of glass tube โวล์ท
(V)
โทนแสง
อุณหภูมิสี
(K)
ความสว่าง
(Lm)
ขั้ว Dimension
A B C D E
T5 tube 28W CW 28 1 T5 220-240 ขาวนวล 4500 2722 G5 16 1149 - - -