MasterT5 21W CW

ชื่อสินค้า : MasterT5 21W CW
รหัสสินค้า : A1T521W840
วัตต์ : 21 วัตต์
โวล์ท : 220-240
สี : ขาวนวล
อายุการใช้งาน : 20,000ชั่วโมง
ข้อมูลเพิ่มเติม : ชุดราง T5 พร้อมใช้ สะดวกง่ายต่อการติดตั้ง พร้อมเดินสายไฟและบัลลาสต์อีเล็คทรอนิคส์
ราคา : 350.00 บาท
แบ่งปัน
ขื่อสินค้า วัตต์
(W)
จำนวนหลอด
(tube)
Diameter of glass tube โวล์ท
(V)
โทนแสง
อุณหภูมิสี
(K)
ความสว่าง
(Lm)
ขั้ว Dimension
A B C D E
MasterT5 21W CW 21 1 T5 220-240 ขาวนวล 4500 2050 G5 36.2 23.6 570 - -