รหัสสินค้า :
ชื่อสินค้า :
โวล์ท :
สี :
ความสว่าง :
ขั้ว :
วัตต์ :

LED A60 , A80

A60 6W CDL

วัตต์ : 6
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

A60 6W WW

วัตต์ : 6
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

A60 8W CDL

วัตต์ : 8
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

A60 8W WW

วัตต์ : 8
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

A80 14W CDL

วัตต์ : 14
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

A80 14W WW

วัตต์ : 14
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

LED MR16

MR16 GU5.3 12V CDL

วัตต์ : 4.5
ขั้ว : GU5.3
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

MR16 GU5.3 12V WW

วัตต์ : 4.5
ขั้ว : GU5.3
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

MR16 GU5.3 220V CDL

วัตต์ : 4.5
ขั้ว : GU5.3
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

MR16 GU5.3 220V WW

วัตต์ : 4.5
ขั้ว : GU5.3
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

MR16 GU10 220V CDL

วัตต์ : 4.5
ขั้ว : GU10
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

MR16 GU10 220V WW

วัตต์ : 4.5
ขั้ว : GU10
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

MR16 E27 220V CDL

วัตต์ : 4.5
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

MR16 E27 220V WW

วัตต์ : 4.5
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

LED G45

G45 WW

วัตต์ : 0.5
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

G45 BlueCover

วัตต์ : 0.5
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

G45 GreenCover

วัตต์ : 0.5
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

G45 OrangeCover

วัตต์ : 0.5
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

G45 RedCover

วัตต์ : 0.5
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

G45 YellowCover

วัตต์ : 0.5
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED C7

C7 WW

วัตต์ : 0.5
ขั้ว : E12
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

C7 RedCover

วัตต์ : 0.5
ขั้ว : E12
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED Candle

Candle 3W CDL

วัตต์ : 3
ขั้ว : E14
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Candle 3W WW

วัตต์ : 3
ขั้ว : E14
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

LED PAR (Indoor)

Par20 WW

วัตต์ : 6
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Par30 WW

วัตต์ : 11
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Par38 CDL

วัตต์ : 16
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Par38 WW

วัตต์ : 16
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Par30 CDL

วัตต์ : 11
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED PAR (Outdoor)

Par38 Outdoor WW

วัตต์ : 8
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Par38 Outdoor BlueCover

วัตต์ : 8
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Par38 Outdoor GreenCover

วัตต์ : 8
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Par38 Outdoor RedCover

วัตต์ : 8
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Par38 Outdoor YellowCover

วัตต์ : 8
ขั้ว : E27
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED AR111

AR111 WW

วัตต์ : 9
ขั้ว : G53
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

LED T8

T8 9W CDL

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

T8 9W WW

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

T8 18W CDL

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

T8 18W WW

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

T8 360 ํ 9W CDL

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

T8 360 ํ 9W WW

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

T8 360 ํ 18W CDL

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

T8 360 ํ 18W WW

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

LED Downlight

Downlight 3" CDL

วัตต์ : 6
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Downlight 3" WW

วัตต์ : 6
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Downlight 4" CDL

วัตต์ : 10
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Downlight 4" WW

วัตต์ : 10
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Downlight 6" CDL

วัตต์ : 18
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Downlight 6" WW

วัตต์ : 18
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

LED Floodlight

Floodlight 10W WW

วัตต์ : 10
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Floodlight 30W WW

วัตต์ : 30
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Floodlight 60W WW

วัตต์ : 60
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Floodlight 100W WW

วัตต์ : 100
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

LED Floodlight ECO

Floodlight ECO 10W CDL

วัตต์ : 10
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 10W WW

วัตต์ : 10
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 30W CDL

วัตต์ : 30
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 30W WW

วัตต์ : 30
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 50W CDL

วัตต์ : 50
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 50W WW

วัตต์ : 50
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 100W CDL

วัตต์ : 100
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 100W WW

วัตต์ : 100
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 150W CDL

วัตต์ : 150
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 150W WW

วัตต์ : 150
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 200W CDL

วัตต์ : 200
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

Floodlight ECO 200W CDL

วัตต์ : 200
ขั้ว : -
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

โคม LED T8 S-Series

LED S-Series 109

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-Series 118

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-Series 209

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-Series 218

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-Series 309

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-Series 318

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

โคม LED T8 S-Series (ติดลอย)

LED S-series Surface T8 109

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-series Surface T8 118

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-series Surface T8 209

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-series Surface T8 218

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-series Surface T8 309

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED S-series Surface T8 318

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

โคม LED T8 SX-Series

LED SX-series T8 209

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED SX-series T8 218

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

โคม LED T8 SX-Series (ติดลอย)

LED SX-series Surface T8 209

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED SX-series Surface T8 218

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED T8 Slim Set

LED T8 Slim Set 9W CDL

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED T8 Slim Set 9W WW

วัตต์ : 9
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ

LED T8 Slim Set 18W CDL

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงขาว
เปรียบเทียบ

LED T8 Slim Set 18W WW

วัตต์ : 18
ขั้ว : G13
โทนแสง : แสงเหลือง
เปรียบเทียบ